ptpit.ac.th

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ดาวน์โหลด

แบนเนอร์ลิงค์
ITAonline
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 28
สมาชิกล่าสุด: thanawat

สารนุกรม

Thai WikiPedia


ประชาสัมพันธ์

                                                       
                                                    


กิจกรรม
  
   
                                                                                                    
  กิจกรรมทั้งหมด    
       
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
       
       
 กิจกรรมวันตรุษจีน  4 ก.พ. 64 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/2   3 ก.พ. 64 ผอ.ขวัญจิรา มอบเกียรติบัตร       
   ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดย  โครงการ"พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี8" ภายใต้แนวคิด  
   จัดกิจกรรมธนาคารขยะ  "นวัตกรรมพิชิตโควิด - 19"  
       
 
   
       
        
   
 
    
 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

>> มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
>> กิจกรรมเต้นแอโรบิค
>>25 ก.ย. 63 เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการพัชรี  จิรจีรังชัย
>>16 ก.ย. 63 ตรวจสุจภาพฟันนักเรียน ประจำปี 2563   
>>รับการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สพม.8   
>>อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา   
    โดยความร่วมมือระหว่าง ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ ร.ร.พนมทวนพิทยาคม และร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม   
>>12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ   
     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา   
>>18 ส.ค. 63 รับการนิเทศติดตามการประเมิน ITA Online และกิจกรรมรักการออม ธนาคารโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม   
>>6 ก.ค. 2563 กิจกรรมแปรงฟันสะอาด ลดปัญหาฟันผุ โดย รพสต.บ้านโคราช   
>>22 ก.ค. 2563 พิธีเจิมเสาธงชาติ โดยพระครูศีลกาญจนาธาร เจ้าอาวาสวัดห้วยกรดติ    
     และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
>>30 กกรฎาคม 2563 กิจกรรมโครงการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (เกษตรทฤษฎีใหม่ต้านภัยยาเสพติด)
>>9 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>16 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา  
>>16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก  
>>กิจกรรมถวายเทียนพรรษา   
    
    

  
   

ผู้อำนวยการ

นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว     โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


14611344 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack