ptpit.ac.th
ผู้อำนวยการ

นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว     เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ดาวน์โหลด

แบนเนอร์ลิงค์
ita-65
ITAonline
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 41
สมาชิกล่าสุด: Somchai

สารนุกรม

Thai WikiPedia


ประชาสัมพันธ์
  


  
กิจกรรม
  
   
กิจกรรมทั้งหมด
 
                                                                                    กิจกรรมปีการศึกษา 2565    
                                                                                       
      ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1        กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565                                            
   
กิจกรรมปีการศึกษา 2564   
>>16 พ.ย. 64 ลงแขกเกี่ยวข้าว "ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา" 
 >>2 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/64
>>27 ต.ค. 64 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
>>26 ต.ค. 64 นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ฉีดวัคซีนไฟเฟอร์ เข็ม1 ณ. รพ.เจ้าคุณไพบูลย์
>>ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/64
>>21 ต.ค.64 ต้อนรับคณะโรตารี่ท่าม่วง ในการเยี่ยมชมโครงการตามรอยบาทศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง)
กิจกรรมปีการศึกษา 2563 

>> กิจกรรมตรุษจีน  
>> 4 ก.พ. 64 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/2 ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยจัดกิจกรรมธนาคารขยะ 
>> 3 ก.พ. 64 ผอ.ขวัญจิรา มอบเกียรติบัตรโครงการ"พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี8" ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด - 19"
 
>> มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
>> กิจกรรมเต้นแอโรบิค
>>25 ก.ย. 63 เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการพัชรี  จิรจีรังชัย
>>16 ก.ย. 63 ตรวจสุจภาพฟันนักเรียน ประจำปี 2563   
>>รับการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สพม.8   
>>อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา   
    โดยความร่วมมือระหว่าง ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ ร.ร.พนมทวนพิทยาคม และร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม   
>>12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ   
     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา   
>>18 ส.ค. 63 รับการนิเทศติดตามการประเมิน ITA Online และกิจกรรมรักการออม ธนาคารโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม   
>>6 ก.ค. 2563 กิจกรรมแปรงฟันสะอาด ลดปัญหาฟันผุ โดย รพสต.บ้านโคราช   
>>22 ก.ค. 2563 พิธีเจิมเสาธงชาติ โดยพระครูศีลกาญจนาธาร เจ้าอาวาสวัดห้วยกรดติ    
     และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
>>30 กกรฎาคม 2563 กิจกรรมโครงการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (เกษตรทฤษฎีใหม่ต้านภัยยาเสพติด)
>>9 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>16 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา  
>>16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก  
>>กิจกรรมถวายเทียนพรรษา   
    
    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


19658758 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack