ptpit.ac.th

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   แบนเนอร์ลิงค์   
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 5
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: ด.ญ เบญจมาศ นิลนาม

   สารนุกรม   

Thai WikiPedia                                                                                                                         
 

 

วิสัยทัศน์

   
     ภายในปี 2565 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีสถานที่สะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ดำรงตนอย่างไทย จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Thai Red Cross Volunteers Bureau Ham Prevention :TRC.VB Ham Prevention
4. ส่งเสริมโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6. จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา
2.ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3.ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ
4.โรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5.ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6.ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
7.ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                                                                                                                                      

   ผู้อำนวยการ   นายวีระชัย  บุญอยู่


   ปฏิทินกิจกรรม   
ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 5003d
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

thanks admin
16. ตุลาคม 2018 04:36:23
[url=http://www.hollyporn
.com]hollyporn[/url] [url=http://www.hollyporn
.com]xnxx[/url] [url=http://www.realporno
tube.com]realpornotube[/u
rl] [url=http://www.realporno
tube.com]xnxx[


thanks admin
30. สิงหาคม 2018 07:03:19
[url=http://www.freexvide
otube.com]freexvideotube[
/url] [url=http://sexmag1.org]s
exmag1[/url] [url=http://www.fastmobil
porno.com]fastmobilporno[
/url] [url=http://www.porntrix1
.


กฤษณะ ดอนสระ
04. พฤศจิกายน 2016 16:38:40
ตอนนี้ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก วิทยาศาสตร์เคมี เปล่าครับ

paykasa
26. กันยายน 2016 10:10:42
ตอนนี้รับสมัครเอกศิลปะกับ
พละบ้างไหมคะ [url=http://www.bozdurma.
org/]Paykasa Bozdurma[/url]


ต๋อย
20. เมษายน 2016 13:21:30
รับสมัครช่างแอร์ไหมครับ

วีรยุทธ พุ่มโต
08. เมษายน 2016 12:12:40
ผมทำวุฒิม.6หายต้องทำยังไง
คับ


จตุพร
01. เมษายน 2016 17:46:35
รับสมัครอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษาบ้างไหมครั


สุนันทา
27. มีนาคม 2016 13:47:50
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภ
าษาไทยบ้างรึป่าวคะ


วัลลภา
25. มีนาคม 2016 21:14:28
รับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิ
ลป์ไทยไหมคะ


สวัสดี
13. มกราคม 2016 15:19:57
สวัสดี [url=http://www.akademite
lkom.ac.id]STT Telkom Jakarta[/url] smiley


ข้อความทั้งหมด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


2598561 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack
Design by Svetaini? k?rimas