ptpit.ac.th

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   แบนเนอร์ลิงค์   
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 6
สมาชิกล่าสุด: cantika

   สารนุกรม   

Thai WikiPedia                                                                                                                         
 

 

วิสัยทัศน์

   
     ภายในปี 2565 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีสถานที่สะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ ดำรงตนอย่างไทย จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Thai Red Cross Volunteers Bureau Ham Prevention :TRC.VB Ham Prevention
4. ส่งเสริมโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6. จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา
2.ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3.ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ
4.โรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5.ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6.ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
7.ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                                                                                                                                      

   ผู้อำนวยการ   นางพัชรี  จิรจีรังชัย


   ปฏิทินกิจกรรม   
เมษายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: a68b9
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

cantika
18. เมษายน 2019 18:15:35
[url=http://www.sarana4d.
net/]agen judi[/url] [url=http://www.sarana4d.
net/]agen togel[/url] [url=http://www.sarana4d.
net/]judi togel[/url] [url=http://www.sarana4d.
net/]togel onlin


cantika
18. เมษายน 2019 18:15:05
http://www.sarana4d.net

roy
29. มีนาคม 2019 19:52:35
[url=http://www.toyotakij
ang.net/]dominoqq[/url]


selly
29. มีนาคม 2019 19:51:50
<a title="domino qq" href="http://www.toyotak
ijang.net" rel"dofollow"><strong>d
omino qq</strong></a>


sandra
29. มีนาคม 2019 19:51:02
<a href="http://www.toyotak
ijang.net">agen judi poker</a>


วรรณภา
14. กุมภาพันธ์ 2019 18:05:02
ตองการนำนักเรียน ไปสมัครเข้าเรียน ม.1 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

กฤษณะ ดอนสระ
04. พฤศจิกายน 2016 16:38:40
ตอนนี้ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก วิทยาศาสตร์เคมี เปล่าครับ

paykasa
26. กันยายน 2016 10:10:42
ตอนนี้รับสมัครเอกศิลปะกับ
พละบ้างไหมคะ [url=http://www.bozdurma.
org/]Paykasa Bozdurma[/url]


ต๋อย
20. เมษายน 2016 13:21:30
รับสมัครช่างแอร์ไหมครับ

วีรยุทธ พุ่มโต
08. เมษายน 2016 12:12:40
ผมทำวุฒิม.6หายต้องทำยังไง
คับ


ข้อความทั้งหมด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


5319842 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack
Design by Svetaini? k?rimas