ptpit.ac.th
ผู้อำนวยการ

นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว     เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ดาวน์โหลด

แบนเนอร์ลิงค์
ita-65
ITAonline
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 42
สมาชิกล่าสุด: Jinny002

สารนุกรม

Thai WikiPedia


สมุดเยี่ยม
ชื่อ:*
อีเมล์:
ข้อความ:*
รหัสตรวจสอบ:23511
ใส่รหัสตรวจสอบ:*

ข้อความในสมุดเยี่ยม
crue1980
Still holds partly concealed actress "the side leakage" dress to steal the spotlight instant

Sexy dress never exist a variety of dangerous, Chest dress skirt exaggerated package, while sexy invincible, but side leakage chest has become huge problems faced actress dressing. Open prom dresses 2015, take a look at the side of the Hollywood actress dangerous outfit is indeed very hard to detect.
Iwasbride wedding apparel is so famous for its elegant tastes, trendy designs and good quality. This site is so professional by offering various kinds of cheap ball gowns, prom dresses on sale and wedding guest dresses etc. If you plan to get married, you need to buy lots of wedding apparel. Iwasbride wedding apparel can include inexpensive wedding dresses, prom dresses 2015, dresses for wedding guests, ball gown dresses, wedding accessories and reception & favors. There are six classifications on this page, and you can easily find whatever you want. All of these items are in high quality and cheap prices. The workmanship is quite delicate to show the superb quality, and the sizes and colors are optional to meet more people's requirements. You can also see not only lots of the new arrivals of 2015, but also the cheap wedding apparel. People on this website speak highly of the products for its impressive design and gorgeous looking. We all know that each bride wants to be the queen on her wedding day, and a suitable dress is quite important to make her stylish and impressive. At the same time, wedding accessories are quite important to add happy atmosphere on such big day. If you want to know more about wedding apparel, you can visit http://www.halfdresses.com.


crue1980
Replica Audemars Piguet Watches Impeccability In Function

There are some watchmakers make a name for themselves by breaking the rule of watchmaking. Clearly, Audemars Piguet is one of them. Audemars Piguet's rule-breaking charm was first shown to the world through its Royal Oak watches originally introduced at in 1972. Undeniably, their different and bold design at that time is really unexpected and fresh. However, instead of being questioned, they become the great hit in the watch field. The wanton popularity of Royal Oak watches really inspires other audemars piguet replica manufacturers to create something neoteric. And these huge success of Royal Oak collection continues in the upgraded models and replica items. audemars piguet replica entirely please watch collectors with their impeccability in design and function as well as reachable pricing.

Both dressing and timekeeping purposes have been perfectly realized in these replica Royal Oak timepieces. These audemars piguet replica feature a slight complicated visage and the iconic octagonal shape in extremely solid stainless steel. Watch buyers who hunt for particularly durable models will surely be observed by these replica Audemars Piguet watches. And the chronograph design just offers them a smart and sport look to attract individuals who love casual and functional sporting timepieces. These replica Audemars Piguet watches feature the robust case, in a diameter of 41 mm, mounted with the octagonal-shaped bezel and the matching bracelet which is rather complex to build and comfortable for wear. "Grande Tapisserie" pattern, as the symbolic design of Audemars Piguet Royal Oak, is a must-have in these replica Audemars Piguet watches. White gold applied hour-markers and Royal Oak hands with luminescent coating easily bring clarity to the black dial while three sub-counters assure them of great functions. Small seconds, 30-minute and 12-hour all can be conveniently read through three sub-dials. Certainly, no matter viewing from the peculiar design, integrated bracelet or tested quality, these replica Audemars Piguet replica watches are rare stunners to allur discerning and informed audience, not to mention ordinary watch buyers.

yhm900
If You Should Purchase A Long Prom Dress

Regardless if this is your first prom or not, looking your very best is mandatory for anyone attending. Selecting just the right dress to make you feel that something extra special for this one night is a big decision for you. Seriously looking at long cheap prom dresses while you are shopping is something you should consider. If nothing else, you are likely to wear short prom dresses for sale for a multitude of functions but that is not the case with a long dress. Because it is more unique and a rather important event in your life, a long dress is in a category all on its own giving it a huge advantage in making you feel extraordinary.

Able to draw some serious attention is another big benefit to wearing a long gown. Although the trend is moving toward more long dresses once again, there will still be enough girls dressed in shorter or mid length dresses that you and any other girls in long gowns will stand out and capture the lion's share of the attention. Unquestionably the elegance of an evening gown that gives a more classic appearance will garner more attention in contrast to a short cocktail style dress.

In an effort to select the best dress that suits and flatters your shape, pay attention to your body style when shopping for the perfect short prom dresses. To add the "wow" factor to your special night, knowing your shape and how to compliment your figure is important. Straight, hourglass, pear, apple or full bust are classified as the body shapes and you have to determine which in fact yours. The women nowadays usually will have one of these shapes. Straight body shapes should look to find 2015 prom dresses that help to create the illusion of curves, specifically throughout the hip section. For shapes with areas that are larger in accordance with other part of the body, you ought to look for dresses that accentuate smaller portions of your body. For example, if you are fuller in the bust than the hips or bottom, try to find dresses with more ornate detailing around the hemline or perhaps add a classic wrap to your top as this will keep the eyes away from the middle regions. You would want to look for an evening gown that highlights the waist if you happen to be straighter or smaller at the top but fuller through the hips and bottom.

Never discount the beauty and loveliness that can be created by a long long prom dresses so when prom time comes around you look amazing. You will have many choices from which to choose from as the trend toward longer dresses comes back. No matter what your shape or color tastes, you will be able to discover long black prom dresses that make you feel extraordinary and help your evening be most memorable indeed.yhm900
Bridesmaid Dress Trends for 2015

The strapless dress also still holds its own, for bridal dressesand for 2015 Bridesmaid Dresses. Many, if not most, of the dresses for spring 2015 are strapless, an elegant style that emphasizes the neck and shoulders in a classically feminine way. A straplessgold bridesmaid dresses that has been properly fitted to its wearer is one of the most flattering styles around. Just be sure to invest in a quality strapless bra! One-shouldered dresses are also rapidly growing in popularity. The unique, asymmetrical shape of a one-shouldered lace bridesmaid dresses suits brides who want a bridal party with a fashion-forward edge. The single shoulder strap can be delicate, for a feminine look, or bolder, for a more sassy and urban appearance.

Feminine touches like lace, floral, bead, and sequin embellishment are back in a big way, as are soft chiffons. Many short bridesmaid dresses for Spring 2015 are somewhat more body conscious than in recent years, using sashes, bows, and ruching in order to emphasize the natural waist for a classic and feminine look.

For the past few years, purple bridesmaid dresses trends have been influenced heavily by the economic downturn and its aftermath. Though the economy is looking sunnier, a lot of the trends from previous seasons have held over and evolved into what bridesmaids will be wearing this spring!

The biggest trend in plus size bridesmaid dresses has been knee-length dresses. Though many brides are still putting their bridesmaids in tea and floor length gowns, shorter lengths have become increasingly popular in recent years. Knee-length, cocktail-style dresses are much more likely to be worn again, so brides who want their bridal party to be able to reuse their dresses more easily have been moving toward shorter dresses. You can never guarantee wear ability for everyone, but by keeping reuse potential in the back of your mind, you'll be doing your bridesmaids a big favor.

crue1980
The dresses for girls make the wedding party to be pure

In the wedding party, the cute girls are like the angels who always be around the new couples. they use their lovely character to make a different atmosphere in the wedding party, Now let us to share some series of pretty dress for wedding guest for flower girls that from the Untied new famous brand Watters .
Halfdresses wedding apparel is so famous for its elegant tastes, trendy designs and good quality. This site is so professional by offering various kinds of military ball gowns, sexy prom dresses and wedding guest attire etc. If you plan to get married, you need to buy lots of wedding apparel. Iwasbride wedding apparel can include celebrity wedding dresses, short prom dresses 2015, wedding guest outfits, cheap ball gowns under 100, wedding accessories and reception & favors. There are six classifications on this page, and you can easily find whatever you want. All of these items are in high quality and cheap prices. The workmanship is quite delicate to show the superb quality, and the sizes and colors are optional to meet more people's requirements. You can also see not only lots of the new arrivals of 2015, but also the cheap wedding apparel. People on this website speak highly of the products for its impressive design and gorgeous looking. We all know that each bride wants to be the queen on her wedding day, and a suitable dress is quite important to make her stylish and impressive. At the same time, wedding accessories are quite important to add happy atmosphere on such big day. If you want to know more about wedding apparel, you can visit http://www.halfdresses.com.

crue1980
Replica Audemars Piguet Watches Impeccability In Function

There are some watchmakers make a name for themselves by breaking the rule of watchmaking. Clearly, Audemars Piguet is one of them. Audemars Piguet's rule-breaking charm was first shown to the world through its Royal Oak watches originally introduced at in 1972. Undeniably, their different and bold design at that time is really unexpected and fresh. However, instead of being questioned, they become the great hit in the watch field. The wanton popularity of Royal Oak watches really inspires other audemars piguet replica manufacturers to create something neoteric. And these huge success of Royal Oak collection continues in the upgraded models and replica items. audemars piguet replica entirely please watch collectors with their impeccability in design and function as well as reachable pricing.

Both dressing and timekeeping purposes have been perfectly realized in these replica Royal Oak timepieces. These audemars piguet replica feature a slight complicated visage and the iconic octagonal shape in extremely solid stainless steel. Watch buyers who hunt for particularly durable models will surely be observed by these replica Audemars Piguet watches. And the chronograph design just offers them a smart and sport look to attract individuals who love casual and functional sporting timepieces. These replica Audemars Piguet watches feature the robust case, in a diameter of 41 mm, mounted with the octagonal-shaped bezel and the matching bracelet which is rather complex to build and comfortable for wear. "Grande Tapisserie" pattern, as the symbolic design of Audemars Piguet Royal Oak, is a must-have in these replica Audemars Piguet watches. White gold applied hour-markers and Royal Oak hands with luminescent coating easily bring clarity to the black dial while three sub-counters assure them of great functions. Small seconds, 30-minute and 12-hour all can be conveniently read through three sub-dials. Certainly, no matter viewing from the peculiar design, integrated bracelet or tested quality, these replica Audemars Piguet replica watches are rare stunners to allur discerning and informed audience, not to mention ordinary watch buyers.

special occasion dresses


You special occasion dresses for dinner party if you search online for a wide range of evening gowns to make them available in stores is the best way for you: the use of evening gowns and other wedding guest dresses collection and the ultimate variety of fabrics and cuts a variety of was created to help you look like a princess can this dress gives you a big attack may feel after wearing these dresses.

Also, do not dress for the wedding ceremony. Weddings are special in the life of all people if you are very close to the wedding, it is important that you're cool. More importantly, the bride's mother to look stylish and cool. They are always cheap, low-priced wholesale mother of bride dresses can be retrieved. The online store, depending on their body type, you can choose by their mothers and other wedding petticoats wholesale bridesmaid dresses have sufficient diversity and structure. Bridesmaid dresses are available in our online store at the wedding to get a great look is one of the great options.

In addition to weddings and cocktail parties, and online shops. Prom dresses and women so that they can use a fancy-dress party wearing these prom dresses 2015 wholesale prom dresses and gowns for the women to provide a wide range. This designer dress is a stylish and affordable cost in online stores can be easily availed. You easily from an online store, you can get the dance wedding dress deungreul. Allys fashion wholesale dresses at wholesale prices you can get is the one store.


prom dresses under 100


With the Christmas and New Year past, it's time to start thinking about year-start production. Fashion for the turn of the year is very democratic and has focused on metallic trend and comfortable fabrics. Choose the dresses for girls for New Year's Eve 2015 may seem a daunting task for most women.

But if you're looking for news then bet on the colors gold, nude, white or silver. Another option is to use the white evening dresses and accessories in shades of gold and silver or even black shoes with metal details. There are several options for fashion white party dresses 2015 New Year's Eve, and the model must conform to the occasion, the place where they will spend the end of year party. The clothes and shoes for the bright New Year are the hit of the moment and so the party the new year 2014 to 2015, can and should be illuminated with metallic shades in both dresses and accessories.

The clothes are bright with a strong fashion trend for this year and back in full force, but common sense should also look exaggerated in telling the time to assemble the outfit. Avoid exaggerating the brightness, if you prefer to use the desired color in the plaid dress and some accessories only or with metallic luster. Or use the dress with appliqué details and light and bright shoe and bag with nude tones and classic.evening dressesAnother tip is to avoid information overload when choosing the jewelry or jewelry to match the short homecoming dresses New Year's Eve, avoid flashy pieces as the highlight will be the responsibility of the dress or the shoes or handbag.prom dresses under 100

เอ็ม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าครับ

เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี Hi-Ti รุ่น CS-200e

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=747687888575715&set=pcb.747688008575703&type=1&theater

เหมาะกับงานพิมพ์บัตรทุกประเภท เช่น
บัตรสมาชิก
บัตรประจำตัวนักเรียน
ห้างร้าน
บัตรของขวัญ
บัตรพนักงาน
บัตรส่วนลดร้านค้า
ปฎิทินพก
บัตรรับประกันสินค้า
บัตรนักศึกษา
บัตรจอดรถ
บัตรประจำองค์กร
บัตรเงิน
บัตรทอง
บัตรแถบแม่เหล็ก
บัตรใส โปร่งแสง
ฯลฯ

ตัวเครื่องกะทัดรัด ทนทาน มีโปรแกรมทำบัตรและเชื่อมโยงฐานข้อมูล ของบุคลากรมาพร้อมกับเครื่อง ใช้ความเร็วในการพิมพ์เพียง 21 วินาทีต่อใบ พร้อมออฟชั่นเสริมมากมาย เช่น ตัวกลับบัตรอัตโนมัติ, เขียนข้อมูลลงบัตรแถบแม่เหล็ก, เขียนข้อมูลลงบัตรสมาร์ทการ์ด ฯลฯ ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดจำนวนพิมพ์

เรารับจัดทำ ออกแบบและผลิต บัตรพลาสติก บัตรพีวีซี หรือพิมพ์งานตามรูปแบบของลูกค้าที่วางไว้ ด้วยวัสดุคุณภาพมาตรฐาน หรือจะพิมพ์ด้วยระบบอ๊อฟเซ็ต(4สี)ในโรงพิมพ์ หลากสีสันคุณภาพสวยงาม เพื่อเสริมภาพลักษณ์แก่องค์กรธุรกิจของคุณ สามารถพิมพ์ตัวอักษรนูน ตัวเลขนูน รันนัมเบอร์ได้ เพิ่มช่องลายเซ็นต์ บาร์โค้ด หรือ บัตรแถบแม่เหล็ก - จัดส่งทั่วประเทศ!

ติดต่อเรา >> https://www.facebook.com/salecompete
ข้อมูลเพิ่มเติม คุณเอ็ม 098-2628612


หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ >> https://plus.google.com/+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9/posts/2WP5pZv6vj7

ขอบคุณครับ

เอ็ม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าครับ

เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี Hi-Ti รุ่น CS-200e

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=747687888575715&set=pcb.747688008575703&type=1&theater

เหมาะกับงานพิมพ์บัตรทุกประเภท เช่น
บัตรสมาชิก
บัตรประจำตัวนักเรียน
ห้างร้าน
บัตรของขวัญ
บัตรพนักงาน
บัตรส่วนลดร้านค้า
ปฎิทินพก
บัตรรับประกันสินค้า
บัตรนักศึกษา
บัตรจอดรถ
บัตรประจำองค์กร
บัตรเงิน
บัตรทอง
บัตรแถบแม่เหล็ก
บัตรใส โปร่งแสง
ฯลฯ

ตัวเครื่องกะทัดรัด ทนทาน มีโปรแกรมทำบัตรและเชื่อมโยงฐานข้อมูล ของบุคลากรมาพร้อมกับเครื่อง ใช้ความเร็วในการพิมพ์เพียง 21 วินาทีต่อใบ พร้อมออฟชั่นเสริมมากมาย เช่น ตัวกลับบัตรอัตโนมัติ, เขียนข้อมูลลงบัตรแถบแม่เหล็ก, เขียนข้อมูลลงบัตรสมาร์ทการ์ด ฯลฯ ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดจำนวนพิมพ์

เรารับจัดทำ ออกแบบและผลิต บัตรพลาสติก บัตรพีวีซี หรือพิมพ์งานตามรูปแบบของลูกค้าที่วางไว้ ด้วยวัสดุคุณภาพมาตรฐาน หรือจะพิมพ์ด้วยระบบอ๊อฟเซ็ต(4สี)ในโรงพิมพ์ หลากสีสันคุณภาพสวยงาม เพื่อเสริมภาพลักษณ์แก่องค์กรธุรกิจของคุณ สามารถพิมพ์ตัวอักษรนูน ตัวเลขนูน รันนัมเบอร์ได้ เพิ่มช่องลายเซ็นต์ บาร์โค้ด หรือ บัตรแถบแม่เหล็ก - จัดส่งทั่วประเทศ!

ติดต่อเรา >> https://www.facebook.com/salecompete
ข้อมูลเพิ่มเติม คุณเอ็ม 098-2628612


หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ >> https://plus.google.com/+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9/posts/apTX8svY5D7

ขอบคุณครับ

หน้า 121 จาก 122 << < 118 119 120 121 122 >

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


20015405 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack